BYGGNADSVÅRD

Praktiskt taget alla byggnader, stora eller små, avspeglar en byggnadstradition. Även om det finns enstaka undantag står de flesta hus säkert och fast rotade i en byggnadstradition, som tagit sig skiftande uttryck på olika platser och under olika tider.
På några decennier har kunskapen om äldre byggnadsteknik blivit alltmera sällsynt och därmed också kunskapen om hur en traditionell byggnad skall skötas och underhållas.

Byggnadsvård handlar inte bara om att underhålla gamla hus, det kan lika gärna handla om nybyggda villan eller lägenheten i stan.
Byggnadsvård handlar om att ta vara på och förvalta för kommande tider. Det handlar om att använda material så att det kan åldras med värdighet och skönhet.

Här inspekteras trägolvet som jag lägger in i ett torp som uppskattas vara från sent 1700 tal.

Här renoveras en sekelskiftes lägenhet. Bröstpanelen resaurerades och målades med Linoljefärg.

ärlspont panelen hittade vi tapet som har daterats till 1840 talet. Där under fanns spår av handmålad chabloner

Under den handhyvlade pärlsponten hittade vi tapeter från 1840 talet. 

Uppsättning av grålumpapp i ark om 50 x 60 centimeter.